2019. Augusztus 16-18.
Palkonya, Haraszti birtok

Házirend

Kedves Látogatók!

 Az Irie Maffia Kft. által szervezett Palkonya Hangja fesztivál jelen házirendje a rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási előírásokat tartalmazza. A jegy megvásárlásával automatikusan elfogadod ezeket a feltételeket.

Helyszín: Palkonya, Haraszti Birtok Borbár és Kemping

Időpont: 2019. 08. 16-18.

Alapvetés

A Palkonya Hangja fesztivál a faluban és a szőlőbirtokon zajlik. Kérjük, tiszteld meg azzal a falu lakóit, hogy figyelsz a környezetre és a lakók nyugalmára, óvod a falu épített és természeti értékeit!

Belépés a fesztiválra

 • A fesztiválra belépni a megváltott jegy szabta időkeretek közt lehet.
 • A megvásárolt belépőjegyet a szervezők belépéskor karszalagra cserélik. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a fesztivál látogatói kötelesek mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a fesztivál területén folyamatosan ellenőrzik. Érvénytelen vagy nem megfelelően viselt (sérült vagy manipulált) karszalag viselése esetén a rendezvény elhagyására szólíthatunk fel. A napijegyek másnap 10:00-ig érvényesek.
 • A fesztivál gyermekbarát, így a 12 évüket be nem töltöttek ingyen, 16 év alatt pedig szülői felügyelettel látogathatják a rendezvényt. Eltávolítható az a kiskorú, aki szülői felügyelet nélkül tartózkodik 22 óra után a területen. A szabályok betartatása érdekében a személyzet jogosult a belépni szándékozókat az életkoruk igazolására felhívni.
 • A fesztivál területére belépni és onnan kilépni csak a hivatalos bejáratokon keresztül lehet. Az egyéb utakon való bejutási kísérletek során elszenvedett balesetekért felelősséget nem vállalunk.
 • A fesztivál bizonyos területeire járművel behajtani tilos, kivéve a külön engedéllyel rendelkezőknek. A rendezvény megközelítéséhez kérjük, az Utazás menüpont alatt felsorolt lehetőségeket vedd igénybe, és ha autóval jössz, csak az arra kijelölt helyeken parkolj!

Tartózkodás a fesztiválon

 • A fesztivál területéről eltávolítható az, aki mások életét, testi épségét, vagyoni jogait, vagyontárgyaik épségét, a környezetet veszélyeztető, ill. garázda, vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít, más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül békétlenséget szít.
 • Szeszes itallal és dohányáruval 18 év alatti személy nem szolgálható ki. Ennek érvényre jutása érdekében a pultoknál való kiszolgálás során az életkor hitelt érdemlő, okmánnyal történő igazolására hívható fel a látogató.
 • A fesztivál területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi, vendéglátóipari vagy reklámtevékenységet folytatni. Hasonlóképpen bármilyen demonstrációt, csoportos aktivitást is csak a szervezők engedélyével lehet végezni. Amennyiben a szervezők úgy ítélik meg, beszüntethetnek bármilyen engedély nélküli megmozdulást a fesztivál területén és a fesztiválhoz vezető utakon.
 • A fesztiválon a szervezők, munkatársak, rendőrség és katasztrófavédelmi szervek utasításait a látogatók kötelesek betartani.
 • A látogatók kötelesek egymás testi épségére fokozottan ügyelni. 
 • A fesztivál területén, így Palkonya faluban és a szőlőbirtokon, valamint az odavezető úton is kiemelten figyeld az épített és természeti értékek védelmére, tehát ne rongálj, ne szemetelj, más tulajdonát ne tulajdonítsd el! Kérjük, hogy bárminemű hulladékot, így szemetet, cigarettacsikket, ételmaradékot az erre kijelölt szemetesekbe, valamint a belépésnél osztott csikktartóba helyezd. Palkonya egyik legnagyobb értéke a szőlő, így kérünk, erre is fokozottan ügyelj!
 • A fesztiválról hang- és képfelvétel készülhet, amelyet a szervezők a későbbiekben online és offline promócióhoz felhasználhatnak. A részvevők így hozzájárulnak arcuk, megjelenésük, megnyilvánulásaik rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthetők. A felvételeken szereplők a fesztivál felé semmilyen követeléssel nem élhetnek. A látogatók jogosultak a fesztiválon hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a szervezők előzetes írásos beleegyezésével készíthetnek. A látogatók által készített kép- és hangfelvételek nem értékesíthetők, kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatók, az azokon szereplő látogatók személyiségi jogaikat nem sértheti. Más látogatók szabályszegése esetén a szervező nem vállal felelősséget.

Hozd / ne hozd

 • Étel és ital: A látogatók nem jogosultak alkoholos ital behozatalára a rendezvény területére (egyébként se javasoljuk, a pincékben elegendő bor áll rendelkezésre). Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a fesztivál területére, egyébként egy darab, legfeljebb 2,5 liter űrtartalmú PET palackban lehet bevinni palackozott vizet vagy üdítőt.
 • Háziállatok: A fesztivál területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok hozhatók be, de ezt a tömeg és hangos zene miatt nem ajánljuk. Amennyiben mégis hoznád, a házikedvencet a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a fesztivál ideje alatt is elérhető) telefonszámával.
 • Veszélyes tárgyak: Jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyak behozatala tilos, tehát: kábítószer, pirotechnikai eszközök, üvegtárgyak, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagokat tartalmazó tárgyak vagy eszközök, továbbá lőfegyver, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kés, pillangókés, rugóskés, gázspray, ólmosbot, vipera, 50 centiméternél hosszabb fémlánc, dobócsillag, csúzli, stb. Belépésnél ezeket a személyzet elkobozhatja, a rendezvényre való belépést pedig megtagadhatja.
 • Drón: A fesztivál területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a szervező előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet.

Egyéb

 • A programváltozás jogát fenntartjuk. A program esetleges változása miatt, a bérlet vagy a napijegy ára nem igényelhető vissza a pénztártól való távozás után.
 • A fesztivál rossz idő esetén is megrendezésre kerül, azonban a fesztivál vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a szervezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
 • A fesztivál szervezősége kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
 • A talált tárgyak a térképen feltüntetett ponton megtalálható információs irodánál adhatóak le, az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.
 • A fesztiválon a szervező értékmegőrzőt nem üzemeltet, a látogatók értéktárgyaiért felelősséget nem vállal. A kijelölt parkolókban a szervező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a szervező felelőssége kizárt.
 • A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a térképen feltüntetett ponton megtalálható információs pont munkatársaihoz lehet fordulni.